Wat is artificial intelligence?
12 mei 2023 
8 min. leestijd

Wat is artificial intelligence?

Wat is artificial Intelligence?

Het is je niet ontgaan. De ontwikkelingen rondom AI (artificial intelligence), ook wel kunstmatige intelligentie nemen een vlucht en iedereen voelt aan of denkt dat we op de drempel staan van een nieuw technologisch tijdperk. Opeens was AI nadrukkelijk in het nieuws met diverse berichten over Openai en ChatGPT. Ik las hier voor het eerst over op nu.nl een paar maanden geleden en meteen overtuigd van de mogelijkheden van deze tools. Maar wat is artificial intelligence eigenlijk?

Artificial Intelligence (AI) is de tak van computerwetenschappen die zich richt op het ontwikkelen van systemen die in staat zijn om taken uit te voeren waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie vereist is. AI-systemen zijn in staat om te leren van gegevens en ervaringen, en om die kennis toe te passen om betere beslissingen te nemen en betere resultaten te leveren. Oke, dat klinkt goed. En wat zijn dan voordelen van AI?

Voordelen van AI

De voordelen van AI zijn enorm en variëren van meer efficiëntie in bedrijfsprocessen tot de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve producten en diensten. Bijvoorbeeld, AI kan worden gebruikt om nieuwe medicijnen te ontwikkelen of om nieuwe materialen te ontdekken die kunnen worden gebruikt in de productie van elektronica. En het kan ook worden gebruikt om nieuwe manieren te vinden om klanten te betrekken en hun ervaringen te verbeteren.

Een ander belangrijk voordeel is dat AI in staat is om taken te automatiseren die voorheen handmatig moesten worden uitgevoerd. Dit bespaart bedrijven tijd en geld en vermindert de kans op menselijke fouten. Het verbetert de productiviteit. AI kan ook worden gebruikt om patronen te identificeren in grote hoeveelheden gegevens, waardoor bedrijven makkelijk beslissingen kunnen nemen op basis van data.

De mogelijkheden zijn eindeloos, de eerste concrete voorbeelden zijn er. En: Ja we luiden een nieuw technologisch tijdperk in.

Kunstmatige intelligentie voorbeelden

Er zijn talloze voorbeelden van kunstmatige intelligentie in gebruik vandaag de dag. Een van de meest bekende voorbeelden is Siri, de persoonlijke assistent van Apple die gebruikers in staat stelt om vragen te stellen en taken uit te voeren met behulp van spraakherkenning en natuurlijke taalverwerking. Wie kent Siri niet? Andere voorbeelden van AI-systemen zijn chatbots, die bedrijven in staat stellen om klanten automatisch te helpen. Denk aan het opvragen van je pincode bij je telecom provider als je deze vergeten bent. Een mogelijkheid waarvan ik de laatste tijd graag een paar keer gebruik heb gemaakt 😉. Voorbeelden die jij misschien al bent tegengekomen zijn. Van concrete voorbeelden naar onderwerpen:

 1. Midjourney voor het laten maken van afbeeldingen met prompts
 2. Pictory.ai voor het maken van video’s met AI op basis van door jou ingegeven tekst
 3. Beeldherkenningssoftware die kan worden gebruikt om objecten te identificeren in afbeeldingen en video's.
 4. Machine learning
 5. AI in het onderwijs
 6. Vervoer (Tesla)
 7. In de gezondheidszorg
 8. AI en kunst (Dall-E)

Als je zoekt op YouTube voor video’s over kunstmatige intelligentie, over lifehacks met AI, dan vind je ook hoe je met YouTube video’s kunt laten samenvatten in tekst door ChatGPT. Dat dit niet altijd meteen goed gaat zie je in onderstaand voorbeeld.


gesprek-met-chatgpt-over-samenvatten-van-video


Waarvoor kun je ChatGPT gebruiken?

De vraag is eerder waarvoor niet. Als ik het ChatGPT zelf vraag dan krijg ik dit antwoord: 

"ChatGPT is een zeer veelzijdige tool die op verschillende manieren kan worden gebruikt. Het is in wezen een kunstmatige intelligentie die speciaal is ontworpen om met mensen te communiceren en vragen te beantwoorden. Hieronder staan enkele voorbeelden van de verschillende manieren waarop ChatGPT kan worden gebruikt: 

 1. Informatie zoeken: ChatGPT kan worden gebruikt om informatie over vrijwel elk onderwerp te vinden. U kunt gewoon een vraag stellen en ChatGPT zal proberen het antwoord te vinden. 
 2. Taalbegrip en -productie: ChatGPT kan worden gebruikt om uw taalvaardigheden te verbeteren. U kunt ChatGPT bijvoorbeeld vragen stellen over grammatica, spelling, zinsstructuur enzovoort. U kunt ChatGPT ook gebruiken om teksten te schrijven of zelfs volledige essays te schrijven. 
 3. Conversatiepartner: ChatGPT kan ook worden gebruikt als een virtuele conversatiepartner. U kunt ChatGPT vragen stellen over bijna elk onderwerp en ChatGPT zal proberen te antwoorden alsof het een mens is. Dit kan vooral nuttig zijn als u behoefte heeft aan iemand om mee te praten, maar niemand beschikbaar is. 
 4. Creativiteit: ChatGPT kan ook worden gebruikt om ideeën te genereren en creatieve concepten te ontwikkelen. U kunt bijvoorbeeld een idee voor een boek voorleggen aan ChatGPT en ChatGPT zal proberen suggesties te geven voor het plot, de personages enzovoort. 
 5. Onderwijs: ChatGPT kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het leren. U kunt ChatGPT bijvoorbeeld vragen stellen over een bepaald onderwerp en ChatGPT zal proberen uit te leggen hoe iets werkt of hoe iets moet worden gedaan. 
 6. Klantenservice: ChatGPT kan ook worden gebruikt als een hulpmiddel voor klantenservice. Bedrijven kunnen ChatGPT bijvoorbeeld gebruiken om klantvragen te beantwoorden of problemen op te lossen. 

Kortom, ChatGPT kan worden gebruikt voor vrijwel alles waarbij u behoefte heeft aan kunstmatige intelligentie die met u kan communiceren en taken kan uitvoeren. Of u nu informatie zoekt, uw taalvaardigheden wilt verbeteren of gewoon iemand nodig heeft om mee te praten, ChatGPT kan u helpen."


 Zo ziet het eruit in ChatGPT:

waarvoor-kun-je-chatgpt-gebruiken

 

De risico’s van kunstmatige intelligentie

Er zijn echter ook risico's verbonden aan kunstmatige intelligentie. Een van de grootste zorgen is dat AI-systemen de neiging hebben om te leren van de gegevens die ze krijgen, wat betekent dat als de gegevens bevooroordeeld zijn, de beslissingen die door het systeem worden genomen ook bevooroordeeld kunnen zijn. Dit kan leiden tot discriminatie en ongelijke behandeling van bepaalde groepen mensen. De toeslagenaffaire in Nederland is een heel pijnlijk voorbeeld van hoe algoritmes doen zoals ze zijn geprogrammeerd, maar mensen de vernieling in helpen.

Een ander risico is dat AI-systemen autonoom kunnen worden en beslissingen kunnen nemen zonder menselijke tussenkomst. Dit kan leiden tot onbedoelde gevolgen en kan het moeilijk maken om verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissingen die worden genomen.

Een derde risico is dat AI-systemen kunnen worden gehackt of misbruikt, wat kan leiden tot ernstige schade aan individuen en organisaties. Bijvoorbeeld, een hacker kan een autonoom voertuig kapen en het laten crashen, of een AI-systeem kan worden gebruikt om frauduleuze activiteiten uit te voeren.

Om deze risico's te verminderen, moeten AI-systemen zorgvuldig worden ontworpen en getest om ervoor te zorgen dat ze betrouwbaar en veilig zijn. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van ethische richtlijnen en principes bij het ontwikkelen van AI-systemen, zoals transparantie, verantwoordelijkheid en respect voor privacy en veiligheid.

Een ander belangrijk aspect bij het verminderen van de risico's van AI is het betrekken van het bredere publiek bij de ontwikkeling en het gebruik van AI-systemen. Dit kan worden bereikt door middel van publieke consultaties, transparantie en communicatie over de ontwikkeling en het gebruik van AI, en door het stimuleren van het debat over de ethische implicaties van AI.

Reguleren AI

Belangrijke manieren om de risico's van AI te verminderen is door middel van regulering en wetgeving. Overheden en regelgevende instanties moeten ervoor zorgen dat AI-systemen worden ontworpen en gebruikt op een manier die in overeenstemming is met de wet en ethische normen. Dit kan betekenen dat AI-systemen moeten worden onderworpen aan audits en beoordelingen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereisten voor veiligheid, transparantie en privacy.

Het Europees Parlement heeft daarom donderdag 11 mei 2023 met een grote meerderheid de aanstaande AI-wet goedgekeurd tijdens de eerste stemming. Het doel van de AI-wet is om kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier in Europa te gebruiken door systemen te toetsen op mogelijke schendingen van mensenrechten en discriminatie door algoritmes te voorkomen. De vak commissie van het Europees Parlement wist met 84 stemmen voor en 7 stemmen tegen een grote meerderheid te behalen tijdens de eerste stemming. Rapporteur Dragos Tudorache noemde de regelgeving na afloop van de stemming heel belangrijk en zei dat het voor het eerst in de wereld is dat AI wordt gereguleerd. Het wetsvoorstel verbiedt ook sommige systemen in Europa, zoals computersystemen die het gedrag van burgers analyseren en hen op basis daarvan beoordelen, zoals in China gebeurt. Een hele geruststelling.

Het wetsvoorstel benadrukt niet alleen het belang van het controleren van het ontwerp van AI-systemen, maar ook de impact van het gebruik ervan. Het moet voor burgers duidelijk zijn wanneer ze met AI te maken hebben, bijvoorbeeld bij het gebruik van een chatbot. Bedrijven en ontwikkelaars moeten transparant zijn over het gebruik van kunstmatige intelligentie en duidelijk maken hoe de AI-systemen werken. Daarover is nu nog veel onduidelijkheid, zoals bij ChatGPT, waarbij nauwelijks bekend is met welke data deze is getraind. Het is best gek natuurlijk dat we dat niet precies weten.

De plenaire stemming in het Europees Parlement volgt volgende maand, waarna de onderhandelingen tussen het Parlement en de Europese Raad beginnen over de precieze invulling van de AI-wet. Naar verwachting zal er begin 2024 een definitieve overeenkomst zijn.

Update reguleren AI van 16 juni 2023

Het Europees Parlement heeft overeenstemming bereikt over de regels voor ChatGPT en andere vormen van kunstmatige intelligentie (AI). De regels omvatten onder andere de vereiste dat de herkomst van AI-toepassingen, zoals de tekstgenerator ChatGPT of de afbeeldingsgenerator Midjourney, duidelijk moet worden aangegeven. Bovendien wordt voorgesteld om gezichtsherkenning in de openbare ruimte te verbieden.

Deze overeenstemming binnen het Europees Parlement wordt gezien als een belangrijke stap in het proces naar wetgeving die in de hele Europese Unie van kracht zal zijn. In de komende periode zullen het parlement en de lidstaten onderhandelen over de wet, die in 2021 door de Europese Commissie werd voorgesteld.

De Europese Commissie hoopt dat de onderhandelingen tegen het einde van dit jaar zijn afgerond. Naar verwachting zal het dan nog enkele maanden duren voordat de wetgeving in de hele EU van kracht wordt.

Er was de afgelopen weken enige onenigheid in het Europees Parlement over de voorgestelde maatregelen. Hoewel vrijwel iedereen het erover eens is dat er regels moeten komen voor bedrijven die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie, verschilden de partijen van mening over de praktische uitwerking ervan.

Een van de discussiepunten betrof bijvoorbeeld het gebruik van AI-technologie voor het opsporen van ontvoerde kinderen, criminelen en terreurverdachten.

GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak zegt: "We staan op een belangrijk kruispunt: kiest Europa haar eigen weg? Of gaan we een Chinese surveillancestaat achterna?" CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers had graag een uitzondering gezien voor het gebruik van gezichtsherkenningscamera's. Hij benadrukte dat het belangrijk is om niet alleen naar de zorgen over AI te kijken, maar ook naar de kansen die deze technologie met zich meebrengt.

Veel Europarlementariërs maken zich zorgen dat het ontbreken van duidelijke regels in de toekomst grote problemen met kunstmatige intelligentie kan veroorzaken. "Vandaag geeft het Europees Parlement het startschot voor de digitale revolutie. Europa wordt de eerste wereldmacht die wetgevende regels opstelt voor het gebruik van kunstmatige intelligentie om een digitale dystopie te voorkomen," aldus Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA.

Eurocommissaris Breton maakt geen geheim van zijn haast met betrekking tot wetgeving op dit gebied. Vorige week maakte hij afspraken met een veertigtal bedrijven over kunstmatige intelligentie. De bedrijven hebben onder andere toegezegd om aan te geven wanneer een foto of bericht met behulp van AI is gemaakt.

Hoewel deze afspraken vrijblijvend zijn en niet door alle bedrijven worden nageleefd, heeft Twitter al aangegeven zich er niet aan te zullen houden.

Tot slot

Kunstmatige intelligentie heeft de potentie om onze samenleving te veranderen op manieren die we ons nog niet eens kunnen voorstellen, maar het is belangrijk dat we de mogelijke risico's begrijpen en ons daarop voorbereiden. Daarom moet AI gereguleerd worden.

Wat zijn jouw ervaringen met AI? Heb je jij je eerste blog voor je website al geschreven met ChatGPT als hulpmiddel?

 

Reactie plaatsen