Wat is NLP?

Wat is NLP?

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methode voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling die zich richt op de relatie tussen onze gedachten, taal en gedrag. Het werd ontwikkeld in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw door Richard Bandler en John Grinder.

NLP omvat verschillende technieken en strategieën die kunnen worden toegepast om persoonlijke groei en verandering te bevorderen. Enkele voorbeelden van NLP-technieken zijn: het identificeren en veranderen van negatieve overtuigingen, het vergroten van zelfvertrouwen, het verbeteren van communicatie en het veranderen van gedragspatronen. Dit zijn technieken en strategieën die je dagelijks kunt oefenen in de praktijk met het NLP Doe-Boek.

De technieken van NLP zijn gebaseerd op de veronderstelling dat ons gedrag wordt beïnvloed door onze percepties van de wereld om ons heen. Door deze percepties te veranderen, kunnen we ons gedrag veranderen en ons leven verbeteren.

Het NLP college

Het NLP college, de grootste NLP website van Nederland, biedt talloze geaccrediteerde NLP trainingen aan. Ook online trainingen en je aansluiten bij een online community behoren tot de mogelijkheden.


    Gratis weggever   

Wie is Rubin Alaie?

Rubin Alaie is een bekende en geprezen auteur en trainer in Nederland en heeft al 20.000+ boeken en trainingen verkocht over NLP en (marketing)communicatie. Rubin is ook oprichter en eigenaar van Het NLP college. Bekende producten van Het NLP College zijn:

- NLP Doe-Boek

- NLP Scheurkalender

- NLP Doe-Spel

Wat maakt NLP een krachtige methode voor persoonlijke ontwikkeling?

NLP is een krachtige methode voor persoonlijke ontwikkeling vanwege de verschillende technieken en strategieën die het biedt om gedrag te veranderen en persoonlijke groei te bevorderen.

Een van de belangrijkste kenmerken van NLP is de focus op de relatie tussen taal, gedachten en gedrag. Door de manier waarop we over onszelf, anderen en de wereld om ons heen spreken en denken te veranderen, kunnen we ons gedrag veranderen en persoonlijke groei bevorderen.

NLP biedt ook verschillende technieken om negatieve emoties en overtuigingen te veranderen. Bijvoorbeeld de "ankertechniek" waarmee iemand zich kan associëren met positieve emoties en die emoties kan oproepen wanneer dat nodig is. De "swish-techniek" waarmee men zich kan concentreren op een gewenst gedrag of gevoel en dit kan versterken en “reframing” of “herkaderen” waarmee men de manier waarop men over een bepaalde gebeurtenis denkt kan veranderen.

wat-is-nlp

NLP-technieken zijn gericht op het vergroten van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en communicatieve vaardigheden. Door meer inzicht te krijgen in onze eigen gedachten en gedrag, kunnen we ons gedrag veranderen en betere relaties ontwikkelen.

Wil jij ook ontdekken en ervaren hoe je je persoonlijke effectiviteit kunt vergroten met NLP?

NLP in de praktijk

Onderstaande voorbeelden van individuele succesverhalen vertellen in welke situaties je baat kunt hebben bij NLP-technieken.

Een eerste voorbeeld is het verhaal van een student die last had van een ernstige fobie voor spinnen. Na verschillende mislukte pogingen om van haar fobie af te komen, besloot ze NLP-technieken te proberen. Ze leerde een NLP-techniek genaamd "fobie-omkeringstechniek" die haar hielp om haar negatieve emoties en gedachten over spinnen te veranderen. Na het toepassen van deze techniek kon ze in staat zijn om spinnen te tolereren en zelfs met ze om te gaan zonder angst.

Een ander voorbeeld is het verhaal van een vrouw die zich onzeker voelde in haar werk en moeite had met het uiten van haar mening. Na het volgen van een NLP-training leerde ze verschillende technieken, waaronder de "swish-techniek" en "reframing". Door het toepassen van deze technieken kon ze haar zelfvertrouwen vergroten en beter communiceren op haar werk.

Tot slot het verhaal van een student die last had van faalangst en stress tijdens examens. Na het volgen van een NLP-training leerde hij verschillende technieken toepassen. Door het veranderen van zijn negatieve gedachten en emoties kon hij zijn faalangst overwinnen en zich beter concentreren tijdens examens. Dit resulteerde in betere cijfers en minder stress tijdens zijn studie.

Het succes van NLP-technieken is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de vaardigheid van de NLP-beoefenaar, de motivatie en betrokkenheid van de persoon en de specifieke situatie waarin de technieken worden toegepast. Wat voor de ene persoon werkt, werkt mogelijk niet voor de andere.

Via het NLP college en met het NLP Doe-Boek (fysieke paperback) leer je op een laagdrempelige manier in 52 weken elke week een nieuwe NLP techniek toepassen. Gewoon door het te doen!


    Ik wil aan de slag met het boek   

Voorbeelden NLP technieken

Pavlov effect

De anker techniek, ook wel het Pavlov effect, is een NLP-techniek die gebruikt wordt om een bepaalde stemming, emotie of fysieke reactie op te roepen door middel van een associatie met een externe trigger, zoals een geluid, aanraking of visuele cue. De anker techniek is gebaseerd op het idee dat herinneringen en ervaringen vaak geassocieerd worden met bepaalde emoties en dat deze emoties weer opgeroepen kunnen worden door een trigger.

Om de anker techniek of het Pavlov effect toe te passen, wordt er eerst een sterke emotie of stemming gecreëerd door middel van een ervaring of herinnering. Vervolgens wordt er een trigger geassocieerd met deze emotie of stemming, bijvoorbeeld een aanraking op de arm of een bepaalde geur. Als de trigger vervolgens wordt geactiveerd, wordt de emotie of stemming opgeroepen en kan deze gebruikt worden om gewenste reacties of gedragingen te stimuleren.

De anker techniek kan worden toegepast in verschillende situaties, bijvoorbeeld om meer zelfvertrouwen te krijgen voor een presentatie, om stress te verminderen of om een positieve stemming op te roepen. Het is belangrijk om de techniek op de juiste manier toe te passen en om te oefenen met verschillende triggers om de beste resultaten te bereiken. Een gekwalificeerde NLP-beoefenaar kan helpen bij het toepassen van de anker techniek en andere NLP-technieken voor persoonlijke ontwikkeling.

Pavlov's experiment

Het Pavlov experiment is een experiment dat laat zien hoe dieren gebeurtenissen aan elkaar verbinden. In het experiment rinkelde Pavlov met een bel elke keer als de honden eten kregen. Na een poosje begon de honden te kwijlen, zelfs wanneer ze géén eten kregen. Dit toont aan dat de honden geleerd hadden om het geluid van de bel te verbinden aan eten. En dat hun lichamen zelfs reageerden met kwijlen door alleen de bel te horen.

Pavlov effectPavlov experiment

Wat is reframing of herkaderen?

Reframen of herkaderen is een NLP-techniek die gebruikt wordt om negatieve gedachten en overtuigingen om te keren en te vervangen door positieve gedachten en overtuigingen. De techniek is gebaseerd op het idee dat onze gedachten en overtuigingen invloed hebben op ons gedrag en onze emoties en dat het veranderen van deze gedachten en overtuigingen kan leiden tot positieve veranderingen in ons leven.

Om reframing toe te passen, worden negatieve gedachten en overtuigingen geïdentificeerd en vervolgens omgekeerd en vervangen door positieve gedachten en overtuigingen. Bijvoorbeeld, als iemand de negatieve gedachte heeft dat hij of zij niet goed genoeg is om een bepaalde taak uit te voeren, kan deze gedachte worden omgekeerd en vervangen door de positieve gedachte dat hij of zij capabel en bekwaam genoeg is om de taak uit te voeren.

Wat is de swish techniek?

De Swish-techniek is een NLP-techniek die gebruikt wordt om negatieve gedachten, emoties of gedragingen te vervangen door positieve alternatieven. De techniek is gebaseerd op het idee dat ons onderbewustzijn reageert op bepaalde mentale beelden en dat deze beelden kunnen worden gemanipuleerd om gewenste gedachten en gedragingen te stimuleren.

Om de Swish-techniek toe te passen, wordt er eerst een negatief mentaal beeld of een negatieve emotie geïdentificeerd die de persoon wil veranderen. Vervolgens wordt er een positief mentaal beeld of een positieve emotie geïdentificeerd die de persoon in plaats daarvan wil hebben. Het negatieve beeld wordt in gedachten genomen en vervolgens wordt het positieve beeld met hoge intensiteit ingebracht, waarbij het negatieve beeld als het ware weggeswished wordt. Het proces wordt herhaald totdat het positieve beeld automatisch en zonder moeite in gedachten komt bij het oproepen van het negatieve beeld.

Vraag jij je ook af hoe NLP je leven kan verrijken? En hoe je hiermee op een laagdrempelige manier mee kunt beginnen? Ontdek met het NLP Doe-Boek hoe je elke week je NLP vaardigheden kunt verbeteren!


    Gratis weggever   
Reactie plaatsen